Tarot & Oracle cards

http://annelibarcelona.bloggsida.se/kategori/andlighet/tarot

 

Tarot is the mirror of the soul; it reflects something we have within us that we may not quite reach or are aware of.

It is a form of guidance in which the recipient, the inquirer, to see, which is usually found within ourselves. Something we already know, on a spiritual level, but not quite get hold in.

We are helped to shape our own reality by becoming aware of how we feel, what we lack, want, or simply help to think correctly in certain situations in life.
Just as we use a mirror to examine our appearance, we can use tarot cards for the study of our inner reality. We get new perspective and new "clues" and increased awareness of ourselves.
I use it myself, of course, usually with a question in the morning: "What do I need to know today?" Or "how do I handle this?"

But you can ask specific questions, basically everything. Then you can make longer, more comprehensive facilities.

I have helped many of my close friends with it for several years. And have also begun to do readings for other people that hear about it, and had questions inside them as they needed some help and guidance with. It's not a "prediction" but more a help on the way to come to awareness in ourselves, that we can get support in dealing with some situation, on HOW we can / should act. You become more "complete" and also will you get wonderful personal affirmation to take note on and to practice in your daily life.

This I do through e- mail, you have to contact me if you are interested, and tell me your questions that you want guidance for. You will get approximately 10 A4 pages back, which concern your questions you asked. It also includes a “Celtic cross reading” which gives a good overall picture of your life now. And to get this in a letter with the written words is excellent because you keep it and can go back to it whenever you want. Usually people tells me they read it 6 month later or so, and what they didn´t understand in the beginning were now clear for them.So you want to know more about the Tarot, and want to try a reading, just contact me here.

For me, as I said, tarot cards had a great importance; to make a reading with the cards gives me strength and power great guidance how to act in a special matter when i have choices or problem to handle. The thing is that we already have this answer inside us! The card only holds up the mirror in front of us, so we can see it. They clear the pictures for you, and that is what a tarot reading is about.  

 

Tarot reading: ( English or Swedish)

-Tell me what you want answer about

-Answer of your free questions

- Celtic cross reading

Totally about 10 pages reading.  As you will get in a mail, within 2-4 days after your payment reached me.

Price: 35€ 

 

 

Svensk text:

 

Tarot, är själens spegel, den återspeglar något vi har inom oss som vi inte riktigt kan nå eller är medvetna om.

Det är en form av vägledning i vilken mottagaren, den frågande, oftast kan finns inom oss själva. Något som vi redan vet, på ett andligt plan, men inte riktigt få tag i.

 

Vi får hjälp att forma vår egen verklighet genom att bli medveten om hur vi känner, vad vi saknar, vill, eller helt enkelt hjälpa till att tänka rätt i vissa situationer i livet.
Precis som vi använder en spegel för att undersöka vårt utseende, kan vi använda tarotkort för att studera vår inre verklighet. Vi får nya perspektiv och nya ”ledtrådar” och en ökad medvetenhet om oss själva.
Jag använder det själv, naturligtvis, oftast med en fråga på morgonen: ”Vad behöver jag veta idag?” Eller ”Hur hanterar jag detta?”

Men du kan ställa konkreta frågor, i stort sett allt. Då kan du göra längre, mer omfattande läggningar.

Jag har hjälpt många av mina nära och kära med det i flera år. Och har också börjat göra tolkningar för andra människor som hört om det, och vill ha hjälp med frågor  och vägledning. Det är inte en ”prediction” utan mer en hjälp på vägen för att komma till medvetenhet i oss själva, att vi kan få stöd i att hantera vissa situationer, om hur vi kan / bör agera. Du blir mer ”komplett” och även kommer du att få underbara personliga affirmationer att  tänka på och att praktisera i ditt dagliga liv.

Detta gör jag via e-post måste du kontakta mig om du är intresserad, och säg mig dina frågor som du vill vägledning för. Du kommer att få cirka 10 A4-sidor tillbaka, vilket berör dina frågor du ställde. Den innehåller också det ”keltiska korset” som ger en bra helhetsbild av ditt liv nu. det finns en fördel med att få svaren i ett brev, allt är nedskrivet vilket är  är utmärkt eftersom du kan gå tillbaka till texen när du vill. Många gånger kan det vara så att när man läser det första gången, så är det vissa svar som känns klockrena, medan andra förstår man inte alls. Gå då tillbaka till brevet en månad senare, två /6 måander senare, då kommer du se att OJ, Vad det stämde! jag får ofta höra det av personer som jort denna tarot läggningen med mig, de säger mig att de läser den 6 månad senare eller så, och vad de inte förstod i början var nu glasklart för dem.

Så du vill veta mer om Tarot, och vill prova enläggning är det bara att du  kontakta mig här. Du hittar min mail under kontakt uppgifter.

För mig, som sagt, har tarotkorten en stor betydelse, att göra en rådfrågning  med korten ger mig styrka och kraft, bra vägledning hur man ska agera i en speciell sak eller situation när jag måste välja och känner mig osäker, eller har annat problem att hantera. Saken är den att vi redan har svaret inom oss!  Genom att ta hjälp av korten, så är det som att helt enkelt hålla upp spegeln framför oss, så vi kan se det, eller tända lampan i ett mörkt rum, om du hellre vill vill se det så. De tydliggör ditt inre för dej, och det är vad en tarot läsning handlar om. man får vägledning utifrån sig själv.

hur går det till då:
Du kontaktar mig via mail, skriver ner vilka frågor du funderar över, så kommer jag svara upp dej direkt, samt att jag även ger dej en läggning för det keltiska korset.


 

Totalt ca 10 sidor att läsa. Du får ditt mail, inom 2-4 dagar efter din betalning nått mig, eller uppvisande av kvitto. Så inom några dagar  kan du ha dian svar. Har du sedan frågor efter det, om något inte kändes klart, eller om du vill utveckla något, så hjälper jag dej självklart att tydliggöra det för dej!

Pris: 300 sek eller 35 €

 

 


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)